Tečaj online

Za začetek lekcije kliknite na gumb in vnesite kodo, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

 

Začni

MojMaestro online

Live chat

Prijavite se na e-novice

Prijavite se na MojMaestro e-novice in bodite obveščeni novostih, aktualnih ponudbah, ugodnostih in nagradnih igrah!

Stran tečajnikov

1) He's … doctor of law.


Please answer the question.

2) … She like chocolates?


Please answer the question.

3) The student … papers


Please answer the question.

4) … bag is that?


Please answer the question.

5) … tell her professor next time.


Please answer the question.

6) He … to see his mother yesterday.


Please answer the question.

7) He … very hard now.


Please answer the question.

8) They have ... beautiful books.


Please answer the question.

9) She … for fifteen years and still likes the job.


Please answer the question.

10) … up! or we'll be late.


Please answer the question.

11) Their grades are … than ours.


Please answer the question.

12) Do you smoke? No, I …


Please answer the question.

13) Look what I … a new watch.


Please answer the question.

14) Excuse me, can I borrow … dictionary?


Please answer the question.

15) The teacher is … the room.


Please answer the question.

16) He's been sent to … prison.


Please answer the question.

17) … You busy?


Please answer the question.

18) They …work every day at 7 o'clock.


Please answer the question.

19) He is the … runner, he won nothing.


Please answer the question.

20) A good architect is one ... houses don't collapse.


Please answer the question.

MojMaestro social